فروش IPTV پکیج اسکای المان Sky Nature HD و Sky Documentaries HD - خرید IPTV, اکانت IPTV فروش ایپی تیوی,اکانت تلویزیون هوشمند SMART IPTV

فروش ایپی تیوی,فروش iptv,فروش اکانت تلویزیون هوشمند,فروش iptv تلویزیون هوشمند,اکانت iptv,اکانت تست ایپی تیوی ,اکانت iptv تست,

تماس با پشتیبانی: 0

فروش IPTV پکیج اسکای المان Sky Nature HD و Sky Documentaries HD

فروش IPTV پکیج اسکای المان Sky Nature HD و Sky Documentaries HD

فروش ایپی تیوی فول اسمارت ایپی تیوی iptv de فول پکیج های مستند المانی

کانال های Sky Nature HD و Sky Documentaries HD در TP جدید

Sky Nature HD and Sky Documentaries HD channels on new TP

2023/03/09
دو کانال مستند با نام تجاری Sky Nature HD و Sky Documentaries HD – برای مشتریان پلتفرم تلویزیون پولی آلمان Sky Deutschland در فرکانس های جدید راه اندازی شدند. همزمان Sky ایستگاه ها توزیع همزمان بر روی پارامترهای قدیمی و جدید را متوقف کرده و از این پس کانال ها فقط از فرکانس های جدید در دسترس هستند.

انتقال Sky Nature HD و Sky Documentaries HD به موقعیت های جدید مربوط به بهینه سازی ظرفیت های اپراتور Sky Germany است، به ویژه در رابطه با تعطیلی اخیر برخی از برنامه های تلویزیون پولی و تبدیل آنها به کیفیت بالا ( HDTV).

پارامترهای فنی فعلی – Sky Nature HD:

Astra 1N (19.2 درجه شرقی)
11.914 H، SR 27500، FEC 9/10، DVB-S2/QPSK، CA Videoguard

پارامترهای فنی فعلی – Sky Documentaries HD:

Astra 1M (19.2 درجه شرقی)
11.992 H، SR 27500، FEC 9/10، DVB-S2/QPSK، CA Videoguard

پارامترهای فنی اصلی – Sky Nature HD (پخش در اینجا به پایان رسیده است!):

• Astra 1M (19.2 درجه شرقی)
11.719 H، SR 27500، FEC 9/10، DVB-S2/QPSK، CA Videoguard

پارامترهای فنی اصلی – Sky Documentaries HD (پخش در اینجا به پایان رسیده است!):

• Astra 1M (19.2 درجه شرقی)
11.758 H، SR 27500، FEC 9/10، DVB-S2/QPSK، CA Videoguard